GRONO PEDAGOGICZNE


 

Dyr. mgr Paweł Zagórski - plastyka

mgr Katarzyna Molong-Szreniawska, Lucyna Krężołek - oddział przedszkolny gr. I

mgr Urszula Stępień, Joanna Kaczmarczyk – oddział przedszkolny gr. II

mgr Marzena Płaszewska, Aneta Nocoń – oddział przedszkolny gr. III
mgr Renata Auguścik - oddział przedszkolny gr. IV
mgr Elżbieta Gwóźdź - edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Zagórska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne
mgr Lena Zachariasz - edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Kura – j. polski
mgr Karolina Czapla-Łuźniak - biologia, chemia
mgr Wojciech Duch - wychowanie do życia w rodzinie, historia, wos
mgr Anna Zagórska - J. angielski, technika
mgr Katarzyna Duch - j. angielski, zajęcia teatralne
mgr Konrad Ptak - muzyka, j. niemiecki
mgr Ilona Lech - wychowanie fizyczne, geografia, edb,
mgr Aneta Banaś - religia

mgr Małgorzata Kościuk - matematyka, informatyka

mgr Agata Bogusz - informatyka, fizyka

mgr Renata Pabian - j. polski

mgr Jolanta Szopa - logopeda

mgr Urszula Kumon - biblioteka

mgr Wojciech Janczyk - wychowanie fizyczne